top of page

Grup adolescents

Es promouen activitats en grup, sortides al cinema, bolera, etc., acompanyats d'un mínim de 2 psicòlegs.

 

Les activitats es decideixen de forma conjunta entre els joves i el psicòleg que els acompanya a les sortides.

 

Les activitats es fan en llocs propers a la seva situació i interessos, per conèixer els llocs on han de desenvolupar les interaccions socials.

bottom of page